Ο σωστός σχεδιασμός αγοράς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Η χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού είναι αποφασιστικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Πολύ συχνά το επίπεδο της διάγνωσης αλλά και το μέγεθος της θεραπείας εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.

Στις μέρες μας που τα οικονομικά δεδομένα έχουν μεταβληθεί επι τω χείρω, ο σωστός προγραμματισμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός όχι μόνο για την αγορά του κατάλληλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και για την ορθή χρήση του. Για το λόγο αυτό προτού γίνει η αγορά θα πρέπει να δωθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

  • Είναι αναγκαία από ιατρικής απόψεως;
  • Από πού θα χρηματοδοτηθεί η αγορά (ιδιωτικοί πόροι, leasing, κτλ);
  • Πότε αναμένεται να γίνει η απόσβεσή της αγοράς;
  • Υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για την τοποθέτησή του εξοπλισμού ή απαιτούνται επιπλέον χρήματα για τη διαμόρφωσή του;
  • Απαιτείται η επιπλέον αγορά υποστηρικτικού μικροεξοπλισμού;
  • Ποιο είναι το απαιτούμενο χρηματικό ποσόν για την ετήσια συντήρησή του;
  • Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό που θα λειτουργεί τον εξοπλισμό; Απαιτείται επιπλέον δαπάνη για την εκπαίδευσή του;

 

Φυσικά τα παραπάνω ερωτήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τον εξοπλισμό και τον φορέα. Ένας καρδιολόγος που θέλει να αγοράσει υπέρηχο για το ιατρείο του, δεν τον απασχολούν το 4ο και το 7ο ερώτημα. Ένα διαγνωστικό κέντρο ή ένα νοσοκομείο που θέλει να αγοράσει έναν αξονικό τομογράφο οφείλει να έχει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Ο σχεδιασμός βάσει τον παραπάνω ερωτημάτων καθιστά την αγορά εξοπλισμού οικονομικά βιώσιμη και παράλληλα δεν περιέχει «κρυφά» κόστη για τον αγοραστή. Αν από την άλλη οι ανάγκες για αγορά εξοπλισμού είναι πολλές και οι πόροι περιορισμένοι, τότε θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες βάσει κλινικών αναγκών. Για παράδειγμα μερικά κριτήρια προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι τα εξής:

  • Αν οι κλινικές ανάγκες καλύπτονται με τον υπάρχον εξοπλισμό.
  • Αν η αγορά του νέου εξοπλισμού καθίσταται υποχρεωτική για λόγους ασφάλειας του προσωπικού ή των ασθενών.
  • Αν η αγορά του νέου εξοπλισμού θα διευρύνει το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 

Έχουμε ακούσει όλοι για περιπτώσεις αγοράς ιατρικών μηχανήματων που μένουν στα κουτιά επειδή δεν υπάρχει ο σωστός χώρος εγκατάστασης ή το ανθρώπινο δυναμικό που θα τα λειτουργήσει. Είναι καιρός να λοιπόν να ξεπεράσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να λειτουργούμε με τα σωστά κριτήρια. Αυτό θα είναι ωφέλιμο τόσο για την οικονομία, όσο και για το σύστημα υγείας.